Segurtasuna, datuaren ekonomiaren gakoa: kriptografiak nola gaitzen dituen datuak partekatzeko eredu berriak (Online)

Hurrengo edizioak

Datuaren ekonomiak etorkizun handia du gaur egun. Hainbat eragileren artean datuak partekatuta, jakintza berriak ekarriko dira, eta adimen artifizialeko algoritmo aurreratuak entrenatu.

Datuak izatea da, hain zuzen, adimen artifizialaren (AA) oztopo nagusietako bat. Gaur egun, zientzialariek datu aberats eta askotarikoagoak behar dituzte AAren potentzialari zuku guztia ateratzeko, baina errealitateak erakutsi digu enpresek ez dituztela bere datuak hirugarrenekin partekatu nahi.

Seguridad, la llave de la economía del dato: entendiendo cómo la criptografía habilita nuevos modelos de compartición del dato (Online)

La economía del dato es la gran promesa de la actualidad, compartir los datos entre diferentes actores nos permitirá inferir nuevo conocimiento y entrenar avanzados algoritmos de inteligencia artificial.

El acceso al dato es precisamente una de las principales barreras de la Inteligencia Artificial. En la actualidad los científicos de datos necesitan acceder a datos más ricos y diversos para poder exprimir el potencial de la IA, pero la realidad nos demuestra que las empresas no desean compartir sus datos a con terceros.

Software libreko lizentziak. Nola eragiten dute nire garapenean? (online)

Hurrengo edizioak

  • 2020/11/27: Online
  • Irakaste hizkuntza Gaztelania

Jardunaldiaren helburua software libreko lizentziak eta haien sorrera ezagutaraztea da: nondik eta zergatik sortu ziren.

Zer bereizgarri dute kode irekiko lizentziek? Zer ondorio ditu horrek? Zenbait kasu praktiko azalduko dira.

Kontua ez da lizentziei buruzko legezko ezagutza zehatzak ematea, baizik eta, kasu praktikoen bidez, lizentziek gure lanean zer ondorio dituzten ulertaraztea.

Licencias software libre. ¿Cómo impacta en mi desarrollo? (Online)

El objetivo de la jornada es dar a conocer las Licencias software libre, su origen, de dónde y por qué surgen.

¿Qué hace que una licencia sea de código abierto? ¿Qué implicaciones tiene? Se explicarán diferentes casos prácticos con los que nos podemos encontrar.

No se trata de aportar conocimientos legales exhaustivos sobre las licencias, sino que lo que se pretende es que a través de casos prácticos se puedan comprender las implicaciones de las licencias en nuestro trabajo.